play.craftgame.cz
1.17.1

PRAVIDLA

Hraním na serveru CraftGame hráč akceptuje všechna níže uvedená pravidla.

Hráč souhlasí se sběrem a ukládáním údajů a dat, zejména IP adres a herních jmen.

Lidská pravidla

 • 1. Hráč musí dodržovat Základní lidská práva a svobody
 • 2. Hráč musí dodržovat platné zákony dané země, ve které žije
 • 3. Hráči je zakázáno projevovat rasismus, extremismus, nacismus, fašismus a xenofobii.
 • 4. Hráči je zakázáno omezovat jiné hráče na osobní svobodě

Herní pravidla

 • 1. Zákaz umisťování reklamy a to jakýmkoliv způsobem.
 • 2. Za reklamu se považuje: název jiného serveru, youtube kanálu, nebo odkazy na vlastní výdělečnou činnost.
 • 3. Pravidla jsou platná pro všechny hráče serveru CraftGame.cz (včetně hráčů se zakoupenými prémium účty).
 • 4. Neznalost pravidel neomlouvá.
 • 5. Přísný zákaz teleportace na jiného hráče za účelem zabití nebo poškození! (TPA kill a TPA griefing). Platí i pro zneužití hráčského warpu!
 • 6. Zákaz vyvolávaní zbytečných konfliktů s účelem vyprovokovat jiného hráče.
 • 7. Zákaz žebrání o jakékoliv výhody, balíčky nebo předměty.
 • 8. Zákaz jakéhokoliv griefingu, včetně poškozování okolí residence (pokládání bloků, vody, lávy apod.)
 • 9. Zákaz používaní jakýchkoliv cheatů či hacků.
 • 10. Pro ochranu jakékoliv stavby je nutné si zřídit residenci.
 • 11. Je přísně zakázáno vytvářet Residence na cizích stavbách!
 • 12. PvP je na celém serveru. V případě ztráty předmětů během zabití nemá hráč nárok na odškodnění.
 • 13. Pokud hráč najde jakoukoliv chybu (bug), je povinný ji neprodleně nahlásit.
 • 14. Je zakázáno jakkoliv spamovat a vyjadřovat se sprostě.
 • 15. Hráčům je zakázáno žádat členy Admin teamu o úpravu terénu, nebo přesouvání staveb či předmětů.
 • 16. Hráč nemá právo požádat, aby byl udělen ban, kick, mute…
 • 17. Platí přísný zákaz připojování se za jiný účet (nick) za účelem nerespektování banu. (Hrozí IP ban)
 • 18. Platí zákaz prodávání jakýchkoliv herních účtů, residencí, staveb a obchodu s herními předměty pomocí reálných peněz ,včetně VIP voucherů/balíčků, vozidel a klíčů.
 • 19. Jsou zakázány jakékoliv urážky na hráče nebo samotný Admin tým. (Hrozí kick a později BAN)
 • 20. Je přísně zakázáno jakkoliv obcházet AFK kick systém! (Výjimku tvoří ExtraVIP, které má ochranu před AFK vyhozením)
 • 21. Hráč s trestem v podobě permanentního banu nemá žádný nárok na přenechání residencí, staveb a herních předmětů jinému hráči.
 • 22. Platí zákaz jakýchkoliv otázek týkajících technického zázemí serveru a názvů použitých pluginů (včetně jejich nastavení).
 • 23. Je zakázáno přenášení staveb a nápadů ze serveru CraftGame na jiné servery. Může být potrestáno permanentním banem.
 • 24. Zbytečné zasahování do kompetence a činnosti Admin týmu může být potrestáno umlčením / vězením. Vztahuje se i na discord server CraftGame.
 • 25. Hráč, který zakoupí vozidlo od jiného hráče za herní měnu, ztrácí nárok na náhradu vozidla při jeho ztrátě.
 • 26. Pokud hráč se zakoupeným strojem zneužije možnost zpětného givnutí při ztrátě, bude potrestán a přijde o možnost náhrady. (Například lhaní, že stroj ztratil pod záminkou získání dalšího)

Pravidla pro VIP a ExtraVIP

 • 1. Zakoupení VIP nebo ExtraVIP balíčku není prevencí před jakýmkoliv trestem.
 • 2. Hráč s balíčkem nesmí zneužívat svých herních výhod proti normálním hráčům za účelem jejich zabití nebo poškození jejich majetku, předmětů, mobů apod.
 • 3. VIP a ExtraVIP hráčům je přísně zakázán úmyslný re-join na plný server, který způsobuje kick normálních hráčů.

Typy a výše trestů          

 • 1. Hráči může být udělen MUTE (umlčení), KICK (vyhození), TEMPBAN (zákaz na dobu určitou), BAN (permanentní zákaz) nebo IP BAN (zabanování IP adresy)
 • 2. Výše trestu se uděluje dle závažnosti prohřešku.
 • 3. Závažnost trestu stanovuje jeho zadavatel (člen AT) nebo celý admin tým po předchozí poradě.
 • 4. Udělený trest nevytváří precedent pro tresty v budoucích (podobných) situací. Závažnost přestupku se hodnotí subjektivně a to nehledě na tresty předešlé.

 • Admin tým si vyhrazuje právo na změnu pravidel.
 • Admin tým může udělit trest i za přestupek, který není součástí pravidel, pokud není v souladu s etikou, herní slušností a mravností, nebo není jakkoliv vhodný či slušný pro fair-play. (Tento bod se týká všech typů pravidel výše uvedených)
 • Admin tým si vyhrazuje právo na odebrání premium účtu, pokud je ho zneužíváno vůči ostatním hráčům.
 • Server běží prostřednictvím serveru FakaHeda.eu
 • Všechny telefonické platby zařizuje společnost Airtoy a.s. (Infolinka 602 777 555. www.platmobilem.cz)