play.craftgame.cz
1.17.1

PRÁCE

Seznam dostupných prací /jobs browse

Zapojení do práce /jobs join <práce> (např. /jobs join Drevorubec)

Opuštění práce /jobs leave <práce>

Opuštění všech prací /jobs leaveall

Další dostupné příkazy /jobs nebo /jobs help