Vánoční CraftGame

19. 12. 2021 – 2. 1. 2022

Velikonoční CraftGame

10. 4. 2022 – 24. 4. 2022

Halloweenský CraftGame

23. 10. 2022 – 6. 11. 2022

O co jde?

 1. Sezónní CraftGame je koncept založený na šesti-týdenní bázi během celého roku
 2. Server je unikátní v tom, že bude vždy otevřen jen v časovém rozmezí 14dnů ve třech časových obdobích během roku
 3. Server samotný nemá, kromě nezbytných pluginů k provozu, žádné jiné vylepšení
 4. Server je tzv. vanilla
 5. Pro server neplatí žádní specifická pravidla
 6. Server nemá oficiální administrátorský tým
 7. Ban lze získat pouze v případě úmyslného poškozování serveru
 8. V každém ze tří období bude možno získat speciální item vylepšující hru
 9. Mapa se na konci každého období uloží a ve stejné podobě bude zase otevřena v následujícím období
 10. Server vznikl z důvodu znovu-setkání známých tváří a užití si volného času v jednom ze tří vybraných období
 11. Server se na 99 % znovu neotevře do své původní podoby 24/7, ale ani tato možnost není do vzdálené budoucnosti vyloučena
 12. Na sezónním serveru si nelze pořídit výhody do hry za reálné peníze
 13. Server má pouze 10 slotů.