Vánoční CraftGame

19. 12. 2021 – 2. 1. 2022

Velikonoční CraftGame

10. 4. 2022 – 24. 4. 2022

Halloweenský CraftGame

23. 10. 2022 – 6. 11. 2022

O co jde?

 1. Sezónní CraftGame je koncept založený na šesti-týdenní bázi během celého roku
 2. Server je unikátní v tom, že bude vždy otevřen jen v časovém rozmezí 14dnů ve třech časových obdobích během roku
 3. Server samotný nemá, kromě nezbytných pluginů k provozu, žádné jiné vylepšení
 4. Server je tzv. vanilla
 5. Pro server neplatí žádní specifická pravidla
 6. Server nemá oficiální administrátorský tým
 7. Ban lze získat pouze v případě úmyslného poškozování serveru
 8. V každém ze tří období bude možno získat speciální item vylepšující hru
 9. Mapa se na konci každého období uloží a ve stejné podobě bude zase otevřena v následujícím období
 10. Server je privátním serverem, tudíž je třeba před připojením vyplnit předem připravený formulář, který najdete v sekci PŘIPOJIT SE
 11. Server vznikl z důvodu znovu-setkání známých tváří a užití si volného času v jednom ze tří vybraných období
 12. Server se na 99 % znovu neotevře do své původní podoby 24/7, ale ani tato možnost není do vzdálené budoucnosti vyloučena
 13. Na sezónním serveru si nelze pořídit výhody do hry za reálné peníze
 14. Server má pouze 10 slotů, ale na server se dostane pouze prvních 30 registrovaných hráčů. Registrovat se můžete v sekci PŘIPOJIT SE.