play.craftgame.cz
1.17.1

AUKCE

  • Aukční síň otevřeš pomocí /aukce
  • Prodej předmětu do aukce /ah sell <cena> (Předmět musíte držet v ruce)
  • Každý item může být v aukci jen určitý čas. Když item expiruje, najdeš ho v /ah expired
    • Své prodané itemy zobrazíš pomocí /ah sold
  • Pokud jsi do aukce vložil něco omylem nebo jsi si prodej itemu rozmyslel, dej /ah selling a předmět z aukce vytáhni.
  • Koupil jsi něco, co jsi nechtěl? Vem si předmět do ruky a dej /ah return