play.craftgame.cz
1.9 - 1.16.5

PRAVIDLA

Hraním na serveru CraftGame hráč akceptuje všechna níže uvedená pravidla.

Hráč souhlasí se sběrem a ukládáním údajů a dat, zejména IP adres a herních jmen.

Lidská pravidla

 1. Hráč musí dodržovat Základní lidská práva a svobody
 2. Hráč musí dodržovat platné zákony dané země, ve které žije
 3. Hráči je zakázáno projevovat rasismus, extremismus, nacismus, fašismus a xenofobii.
 4. Hráči je zakázáno omezovat jiné hráče na osobní svobodě

Herní pravidla

 1. Zákaz umisťování reklamy a to jakýmkoliv způsobem.

2. Za reklamu se považuje: název jiného serveru, youtube kanálu, nebo odkazy na vlastní výdělečnou činnost.

3. Pravidla jsou platná pro všechny hráče serveru CraftGame.cz (včetně hráčů se zakoupenými prémium účty).

4. Neznalost pravidel neomlouvá.

5. Přísný zákaz teleportace na jiného hráče za účelem zabití nebo poškození! (TPA kill a TPA griefing)

6. Zákaz vyvolávaní zbytečných konfliktů s účelem vyprovokovat jiného hráče.

7. Zákaz žebrání o jakékoliv výhody, balíčky nebo předměty.

8. Zákaz jakéhokoliv griefingu, včetně poškozování okolí residence (pokládání bloků, vody, lávy apod.)

9. Zákaz používaní jakýchkoliv cheatů či hacků.

10. Pro ochranu jakékoliv stavby je nutné si zřídit residenci.

11. Je přísně zakázáno vytvářet Residence na cizích stavbách!

12. PvP je na celém serveru. V případě ztráty předmětů během zabití nemá hráč nárok na odškodnění.

13. Pokud hráč najde jakoukoliv chybu (bug), je povinný ji neprodleně nahlásit.

14. Je zakázáno jakkoliv spamovat a vyjadřovat se sprostě.

15. Hráčům je zakázáno žádat členy Admin teamu o úpravu terénu, nebo přesouvání staveb či předmětů.

16. Hráč nemá právo požádat, aby byl udělen ban, kick, mute…

17. Platí přísný zákaz připojování se za jiný účet (nick) za účelem nerespektování banu. (Hrozí IP ban)

18. Platí zákaz prodávání jakýchkoliv herních účtů, residencí, staveb a obchodu s herními předměty pomocí reálných peněz ,včetně VIP voucherů/balíčků, vozidel a klíčů.

19. Jsou zakázány jakékoliv urážky na hráče nebo samotný Admin tým. (Hrozí kick a později BAN)

20. Je přísně zakázáno jakkoliv obcházet AFK kick systém! (Výjimku tvoří ExtraVIP, které má ochranu před AFK vyhozením)

21. Hráč s trestem v podobě permanentního banu nemá žádný nárok na přenechání residencí, staveb a herních předmětů jinému hráči.

22. Platí zákaz jakýchkoliv otázek týkajících technického zázemí serveru a názvů použitých pluginů (včetně jejich nastavení).

23. Je zakázáno přenášení staveb a nápadů ze serveru CraftGame na jiné servery. Může být potrestáno permanentním banem.

24. Zbytečné zasahování do kompetence a činnosti Admin týmu může být potrestáno umlčením / vězením. Vztahuje se i na discord server CraftGame.

25. Hráč, který zakoupí vozidlo od jiného hráče za herní měnu, ztrácí nárok na náhradu vozidla při jeho ztrátě.

26. Pokud hráč se zakoupeným strojem zneužije možnost zpětného givnutí při ztrátě, bude potrestán a přijde o možnost náhrady. (Například lhaní, že stroj ztratil pod záminkou získání dalšího)

Pravidla pro VIP a ExtraVIP

 1. Zakoupení VIP nebo ExtraVIP balíčku není prevencí před jakýmkoliv trestem.
 2. Hráč s balíčkem nesmí zneužívat svých herních výhod proti normálním hráčům za účelem jejich zabití nebo poškození jejich majetku, předmětů, mobů apod.
 3. VIP a ExtraVIP hráčům je přísně zakázán úmyslný re-join na plný server, který způsobuje kick normálních hráčů.

Typy a výše trestů          

1. Hráči může být udělen MUTE (umlčení), KICK (vyhození), TEMPBAN (zákaz na dobu určitou), BAN (permanentní zákaz) nebo IP BAN (zabanování IP adresy)

2. Výše trestu se uděluje dle závažnosti prohřešku.

3. Závažnost trestu stanovuje jeho zadavatel (člen AT) nebo celý admin tým po předchozí poradě.

4. Udělený trest nevytváří precedent pro tresty v budoucích (podobných) situací. Závažnost přestupku se hodnotí subjektivně a to nehledě na tresty předešlé.

 • Admin tým si vyhrazuje právo na změnu pravidel.
 • Admin tým může udělit trest i za přestupek, který není součástí pravidel, pokud není v souladu s etikou, herní slušností a mravností, nebo není jakkoliv vhodný či slušný pro fair-play. (Tento bod se týká všech typů pravidel výše uvedených)
 • Admin tým si vyhrazuje právo na odebrání premium účtu, pokud je ho zneužíváno vůči ostatním hráčům.
 • Server běží prostřednictvím serveru FakaHeda.eu
 • Všechny telefonické platby zařizuje společnost Airtoy a.s. (Infolinka 602 777 555. www.platmobilem.cz)