Podmínky pro registraci města:

  • Město musí mít starostu, který také město vede a zastupuje
  • Město musí mít radnici, na které bude po registraci založen warp
  • Město musí mít minimálně 3 obyvatele

Výhody, které město získá po registraci:

  • Bude zapsáno na serveru v seznamu /mesta
  • Bude zapsáno v registru na webových stránkách
  • Každý měsíc získá město za 1 obyvatele 20 diamantů do obecní kasy. (1. den v měsíci)

Město můžete zaregistrovat zde: https://forms.gle/CYLwxRKyEdAsYmhZ6

Seznam registrovaných měst a vesnic:

  1. Spruce Village /warp sprucevillage