play.craftgame.cz
1.9 - 1.16.5

EKONOMIKA

Peníze lze vydělávat pracemi nebo prodejem v hráčských ChestShopech!

Zobrazení stavu účtu: /money

Poslání peněz jinému hráči: /pay <jméno> <částka> (např. /pay KreJzic 100)